Over ons

De minor wordt op twaalf hogescholen (Amsterdam, Avans, Fontys, HAN, InHolland, Leeuwarden, Leiden, Rotterdam, Saxion, Utrecht, Windesheim en Zuyd) aangeboden.

Werken in een gedwongen kader is niet makkelijk. Het vraagt om specifieke competenties; het vraagt om gericht onderwijs. Hoewel HBO opleidingen (denk MWD, SPH, SJD of verpleegkunde) op onderdelen een goede voorbereiding bieden, is er vanuit het werkveld al jarenlang vraag naar een meer toegespitste opleiding.

In dit verband heeft een viertal hogescholen (Avans, Leeuwarden, Leiden en Utrecht) samen met Stichting Reclassering Nederland, in 2005 het initiatief genomen, een minor te ontwikkelen die voorbereidt op het werken in het gedwongen kader. De titel van de minor is ‘Werken In Gedwongen Kader’ (WIGK).

Op 3 februari 2006 wordt in Amersfoort een samenwerkingsconvenant ondertekend. Bij de ontwikkeling van de minor is op de verschillende regionale niveaus het betrokken werkveld nauw betrokken om de minor zo goed mogelijk af te stemmen op de eisen die het werkveld stelt aan beginnende beroepsbeoefenaren.

Inmiddels heeft de minor WIGK een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De minor wordt op twaalf hogescholen (Amsterdam, Avans, Fontys, HAN, InHolland, Leeuwarden, Leiden, Rotterdam, Saxion, Utrecht, Windesheim en Zuyd) aangeboden. Daarnaast is het aantal modules wezenlijk uitgebreid waardoor een er een ruime keuze aan lesmateriaal is.

Sinds 2013 wordt de minor ondersteund door deze vrij toegankelijke website. Het lesmateriaal wordt regelmatig geactualiseerd. Het materiaal wordt ten slotte door een commissie (een combinatie van leden uit het werkveld en het onderwijs) beoordeeld op de kwaliteit.


hier offcanvas content